header_CMYK

ฟรี!!! ค่าอุปกรณ์

ฟรี!!! ค่าติดตั้ง

ฟรี!!! เจ้าหน้าที่ศูนย์มอนิเตอร์คอยดูแลความปลอดภัย

ฟรี!!! สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ GSP ของตรวจสอบเหตุการณ์และให้ความช่วยเหลือ

ฟรี!!! วงเงินคุ้มครองประกันความเสียหาย

7X1A7014

ที่สุดแห่งศูนย์ปฏิบัติการทรงประสิทธิภาพ

Home_slider3_1500x600

ที่สุดแห่งบุคลากรมืออาชีพมาตรฐานสากล

Home_slider4_1500x600

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอันทันสมัย

ที่สุดแห่ง...อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

ที่ทันสมัย ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของชีวิต ปกป้องทรัพย์สินและคนที่คุณรักได้อย่างมั่นใจ เพราะเราเชื่อมั่นว่าความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญของชีวิต ใช้งานผ่านระบบเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทุกคนคุ้นเคย

ที่สุดแห่ง....ศูนย์ปฏิบัติการทรงประสิทธิภาพ

ศูนย์เฝ้าระวังและแจ้งเหตุ GSP ศูนย์บัญชาการหลักในการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยระบบที่ทันสมัยเชื่อมทุกการติดต่อครบวงจร เพื่อความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ

ที่สุดแห่ง....บุคคลากรมืออาชีพมาตรฐานสากล

พร้อมทีมสายตรวจปฏิบัติการพิเศษที่อยู่เคียงข้างคุณทุกความกังวลใจ เราได้รับการฝึกทักษะขั้นสูงในการเผชิญเหตุการณ์วิกฤต เพื่อให้ทุกการช่วยเหลือในนาทีแห่งชีวิตเต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพการเข้าให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทันทุกเหตุการณ์

สินค้า

GSP มุ่งเน้นในด้านการพัฒนาและออกแบบระบบอุปกรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยอันทันสมัยคุณภาพมาตรฐานโลก อันเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์และบริการอันมีรูปแบบเฉพาะตัว เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการและรูปแบบการดำเนินชีวิตใน

ปัจจุบันของลูกค้าผู้ใช้บริการ และเหนือสิ่งอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งความปลอดภัยอันสูงสุดในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการจากเหตุบุกรุก โจรกรรม อัคคีภัยรวมถึงการขอความช่วยเหลือฉุกเฉินทั้งด้านการแพทย์พยาบาล และจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ข่าวสาร

ทำไมต้องเลือกเรา?

ระบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

ทันสมัยตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของชีวิต เพราะเราเชื่อมั่นว่าความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญของทุกชีวิต บ้านพักอาศัยอันแสนอบอุ่นของครอบครัวและคนที่คุณรัก รวมถึงออฟฟิศสำนักงานซึ่งเก็บเอกสารและทรัพย์สินมีค่า จะต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี ได้มาตรฐาน GSP จึงเป็นบริการที่ใส่ใจตั้งแต่ขั้นตอนการสำรวจสถานที่ วิเคราะห์หน้างานเพื่อประเมินความเสี่ยง สอบถามความกังวลใจของลูกค้าและจุดนี้เองที่ทำให้ GSP ไม่ใช่เป็นเพียงบริษัทธรรมดาทั่วไป ด้วยระลึกอยู่เสมอว่าสถานที่ๆ เรากำลังออกแบบและวางระบบนั้นคือบ้านของเราเอง จากนั้นจึงคัดสรรอุปกรณ์ที่เหมาะสมตอบสนองความต้องการที่แตกต่างอย่างลงตัวเพื่อลูกค้าแต่ละรายโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น

  • ระบบกันขโมย ที่จะคอยตรวจจับสิ่งผิดปกติ ผู้บุกรุก
  • ระบบตรวจจับอัคคีภัย
  • ระบบแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน
  • ระบบกล้องวงจรปิด
  • ระบบควบคุมการเข้าออกสถานที่

ศูนย์ปฏิบัติการทรงประสิทธิภาพ

ที่สุดแห่งศูนย์ปฏิบัติการ เต็มประสิทธิภาพ เต็มความพร้อม ตลอด 24 ชั่วโมง “ ศูนย์เฝ้าระวังและแจ้งเหตุ GSP ” ศูนย์ปฏิบัติการหลัก ในการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยปฏิบัติงานผ่านระบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย อันทันสมัย ออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเชื่อมทุกการติดต่อครบจร เต็มความพร้อม ด้วยบุคลากรที่ผ่านการฝึกฝนอบรมเฉพาะทางขั้นสูง ที่พร้อมวิเคราะห์และบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน

เมื่อระบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่ติดตั้งไว้ ณ สถานที่ของผู้ใช้บริการ ตรวจจับสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ สัญญาณจะถูกส่งมายังศูนย์เฝ้าระวังและรับแจ้งเหตุ 24 ชั่วโมงของ GSP ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ๆ ผ่านการฝึกฝนอบรมเฉพาะทางขั้นสูง ที่พร้อมวิเคราะห์และบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน เพราะในบางครั้งคนที่คุณรักอาจจะอาศัยอยู่เพียงลำพัง หรือช่วงนอกเวลาทำการที่ไม่มีใครอยู่นั้น ก็ยังวางใจได้ว่ามี GSP ที่คอยดูแลคนที่คุณรัก เสมือนหนึ่งว่าสถานที่ๆ ใช้บริการของเรานั้น มีคนคอยดูแล 24 ชั่วโมง โดยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จะคอยประสานงานกับผู้ใช้บริการ, สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ GSP ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ, โรงพยาบาล, หน่วยดับเพลิงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

บุคลากรมืออาชีพมาตรฐานสากล

นอกเหนือไปจากพื้นฐานอันมั่นคงจากทีมบุคลากรมืออาชีพมาตรฐานสากลในทุกระบบงาน อีกหนี่งจุดเด่นสำคัญที่ GSP ได้พัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่งความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น นั่นคือ สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ GSP “ Guts Special Patrol ”  หน่วยเคลื่อนที่เร็ว ซึ่งได้รับการฝึกทักษะขั้นสูงในการเผชิญเหตุการณ์วิกฤต เพื่อให้ทุกการเข้าช่วยเหลือในนาทีแห่งชีวิตเต้มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพความรวดเร็วทันทุกเหตุการณ์

เมื่อศูนย์เฝ้าระวังและรับแจ้งเหตุ 24 ชั่วโมง หรือศูนย์มอนิเตอร์ ของ GSP ได้รับสัญญาณผิดปกติที่ถูกส่งมาจากอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้นั้น เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ จะสั่งการมายัง สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ GSP (Guts Special Patrol ) ซี่งได้รับการฝึกทักษะขั้นสูงในการเผชิญเหตุการณ์วิกฤต ให้ออกปฏิบัติการเข้าตรวจสอบสถานการณ์พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เป็นการให้บริการระบบรักษาความปลอดภัยที่เต็มรูปแบบ สั่งสมจากประสบการณ์กว่า 3 ทศวรรษ เพื่อนำ 3 จุดเด่นของทั้ง อุปกรณ์ ศูนย์ฯ และตัวบุคลากร

มาผสมผสานการทำงานร่วมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ………We are here to protect ความปลอดภัยที่คุณวางใจ